Styrelse

Ordförande
Bo Nylund

Vice ordförande
Sverker Nilsson

Sekreterare
Görel Sävborg-Lundgren

Klicka här om du vill komma i kontakt med  oss, så återkommer vi så snart vi kan.

Ekumeniska fristadsgruppens plusgiro 24 69 28-6