Hjälp oss hjälpa

För ekonomiskt bistånd, stort som smått, vänligen använd ekumeniska fristadsgruppens plusgiro 24 69 28-6.

reaching-40805_640