Ekumeniska fristadsgruppen i Uppsala

Untitled2

Ekumeniska fristadsgruppen i Uppsala bildades 1990 som en ideell förening.

Medlemmar är kyrkor och församlingar samt närstående
grupper och personer i Uppsala med omnejd.

EFGU är medlem i FARR, Flyktinggruppernas riksråd, en politiskt och religiöst obunden organisation grundad 1988.

Vad gör EFGU?

Ekumeniska Fristadsgruppen i Uppsala ger stöd åt människor som förgäves sökt asyl i Sverige undan förföljelse och outhärdliga levnadsvillkor.

Flyktingar söker oftast hjälp hos EFGU när de fått avslag på sin asylansökan och hamnat i en förtvivlad situation. Dessa människor kommer vanligtvis från länder där rättssystemet inte fungerar, där släkten inte accepterar valet av livspartner eller där avvikande religiös tillhörighet betraktas som förräderi. Vissa har funnit en ny hemvist i vår kristna gemenskap efter att ha lämnat den religion de fötts in i.

Trots att sådana situationer föreligger kan Migrationsverket  ge avslag på asylansökan medan flyktingen upplever det omöjligt, livsfarligt, att återvända till ursprungslandet. Det är i denna situation som EFGU kan träda in och undersöka om där finns omständigheter som inte beaktats av Migrationsverket eller om något nytt framkommit, som kan ge rätt till uppehållstillstånd i Sverige.

Finns det goda skäl för att uppehållstillstånd borde beviljas, får
flyktingen stöd av EFGU.

EFGU behöver ditt stöd!

Under tiden mellan Migrationsverkets avslag och ett nytt avgörande behöver flyktingen ofta hjälp med allt: bostad, mat, bussbiljetter, sjukvård, advokat.

Vad kan enskilda personer göra?

  • Ge ett engångsbidrag till EFGU
  • Bli månadsgivare till EFGU
  • Öppna sitt hem för flyktingar
  • Prata om flyktingars situation med folk i sin omgivning och sin församling

Bidrag till EFGU

Bidrag från enskilda och församlingar är avgörande för gruppens
arbete och går oavkortade till verksamheten.

Regelbundna gåvor underlättar för EFGU att ge stöd när så behövs.

Därför önskar EFGU att så många som möjligt av våra sympatisörer ger sitt stöd i form av ett fast bidrag, stort eller litet, varje månad. Beloppet bestämmer förstås var och en själv.

För att bli månadsgivare med automatisk överföring kontaktar
man sin bank.